Tajikistan Tours

Tajikistan Tours

a

Itinerary: Samarkand- Pendjikent- Artuch- Kulikalon lake- Alaudin lake- Pendjikent- Samarkand

Itinerary: Samarkand- Pendjiekent- Seven Lakes- Pendjiekent- Samarkand

Samarkand- Pendjikent- Artuch- Kuliklaon lake- Alaudin lake- Sangi Safed- Churmash- Pendjikent- Samarkand

Samarkand- Pendjikent- Artuch- Chukurak lake- Kulikalon lake- Artuch- Samarkand